การเกษตรเรื่องการตัดดอกดาวเรือง

December 16th, 2014

ก่อนที่เกษตรกรจะทำการตัดดอกดาวเรืองประมาณ 2-3 วัน เกษตรกรควรใช้น้ำตาลทรายจำนวน15 ลิตร ฉีดพ่นใบดาวเรืองทั้งด้านบนและด้านล่าง เพื่อช่วยให้ก้านดอกดาวเรืองแข็งแรงขึ้น จากนั้นเกษตรกรจึงค่อย ๆ ทยอยตัดดอก อายุของดอกดาวเรืองที่สามารถตัดดอกขายได้ประมาณ 55-65 วัน หรือให้เกษตรกรสังเกตจากดอกที่ยังมีกลีบดอกตรงกลางเป็นสีเขียวอยู่ ในการตัดดอกดาวเรืองนั้นเกษตรกรควรตัดให้ชิดโคนกิ่งให้มากที่สุด จะทำให้ก้านดอกที่ติดมามีขนาดยาการรดน้ำ ในช่วงเริ่มปลูกจนต้นดาวเรืองมีอายุได้ 7 วัน เกษตรกรควรรดน้ำวันละ 2 ครั้ง ทุก ๆ เช้าและเย็น และหลังจากนั้นให้ทำการรดน้ำวันละครั้งเฉพาะในตอนเช้าเท่านั้น และในช่วงดอกดาวเรืองเริ่มบานเกษตรกรจะต้องระมัดระวังอย่าให้น้ำถูกดอกดาวเรืองเป็นอันขาด เพราะจะทำให้ดอกเสียหายและถูกเชื้อโรคเข้าทำลายได้ง่ายการใส่ปุ๋ย เมื่อดาวเรืองมีอายุได้ 15วัน และ 25 วัน เกษตรกรควรใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-15 อัตราส่วน 1 ช้อนชาต่อหลุม และเมื่อดาวเรืองมีอายุได้ 35 วัน และ 45 วัน เกษตรกรควรทำการใส่ปุ๋ยสูตร15-24-12 อัตราส่วน 1 ช้อนชาต่อหลุม เช่นกัน โดยใส่ให้ห่างโคนต้นดาวเรืองประมาณ 6 นิ้ว ฝังปุ๋ยลงในดินประมาณครึ่งนิ้ว จากนั้นให้เกษตรกรพรวนดินรอบ ๆ โคนต้นดาวเรืองและกลบโคนต้นไว้และทำการรดน้ำให้โชกการปลิดยอด หรือที่เรียกกันว่า การเด็ดตุ้ม หรือการแต่งตุ้มนั่นเอง ทำเพื่อให้ดาวเรืองแตกพุ่มและจะทำให้ดอกดาวเรืองมีขนาดใหญ่เกษตรกรควรทำเมื่อดาวเรืองมีอายุได้ประมาณ 21-25 วัน ใช้มือซ้ายจับใบคู่บนสุดที่ต้องการเหลือไว้แล้วใช้มือขวาดึงส่วนยอดลงทางด้านข้าง เพื่อให้ยอดหลุดออกมา ข้อควรระวังคือเกษตรกรไม่ควรเด็ดยอดเพราะจะทำให้ส่วนตาของยอดเหลือติดอยู่ ซึ่งจะเจริญเป็นดอกในภายหลัง ทำให้ดอกดาวเรืองบานไม่พร้อมกันและมีดอกดาวเรืองจะมีขนาดเล็กการปลิดตาข้าง หลังจากที่เกษตรกรทำการปลิดตายอดประมาณ 7 วัน เมื่อดอกที่ยอดมีขนาดประมาณเท่าเมล็ดข้าวโพด ให้เกษตรกรทำการปลิดตาข้างออกให้หมด เพื่อไม่ให้ตาข้างเจริญเป็นดอกต่อไป ซึ่งจะทำให้ดอกที่ยอดมีขนาดใหญ่ ก้านดอกยาว และมีขนาดสม่ำเสมอ

การดูแลรักษาดาวเรือง

 

เตือนลุ่มน้ำเจ้าพระยา หากยังทำนาปรัง

December 14th, 2014

“เป็นที่ทราบดีว่าปริมาณน้ำฝนของภาคเหนือและภาคกลางในปีนี้น้อยกว่าค่าเฉลี่ย นอกจากนั้นยังต้องระบายน้ำจากเขื่อนเพื่อส่งน้ำเสริมน้ำฝนให้กับพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีมากกว่าปกติ จึงส่งผลต่อปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำต้นทุนหลักของลุ่มเจ้าพระยา นอกจากนี้ยังไม่สามารถจัดสรรน้ำจากลุ่มแม่กลองมาช่วยสนับสนุนการใช้น้ำในลุ่มเจ้าพระ ยาได้เหมือนเช่นทุกปีเพราะแม่กลองก็ประสบปัญหาน้ำต้นทุนในเขื่อนมีน้อยเช่นกัน กรม ชลประทานจึงต้องสำรองน้ำไว้ และควบคุมการใช้น้ำในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างรัดกุมเพื่อให้การใช้น้ำเกิดประโยชน์สูงสุด มีความมั่นใจว่าประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคเพียงพอตลอดช่วงเดือนพฤศจิกายน 2557?เมษายน 2558″ นายสุเทพกล่าว
หากมีการสูบน้ำจากคลองที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำปิง แม่น้ำน่าน แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อไปใช้ทำนาปรัง เท่ากับการดึงน้ำที่สำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึงไปใช้ก่อน ดังนั้นย่อมทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำใช้ในอนาคตได้ จึงขอความเห็นใจจากเกษตรกรอีกครั้งให้ร่วมมือกันงดทำนาปรัง และหันไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทน เพื่อให้การใช้น้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด เพียงพอต่อการดำรงชีพของประชากรทั้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาตลอดในช่วงฤดูแล้งนี้.

Hello world!

November 27th, 2014

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!